TR
 • Kullanım Koşulları
 •  

  1.            Tula Çikolata'nın, Tula Çikolata online shop sitesi www.tulacikolata.com (“Site”) üzerinden vereceği hizmet; Site’de satışa sunulan ürünlerin; alıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, Tula Cikolata'nın stok durumunun uygun olması halinde taahhüt edilen sürede malın alıcıya kargo/kurye firması tarafından ayıpsız ve hasarsız olarak teslimidir.

   

  2.            Tula Çikolata, Site’de mevcut bilgilerin, özellikle stok durumu ve teslim süresine ilişkin olarak doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği alıcılar tarafından gözetilmelidir.

    

  3.            Tula Çikolata, dilediği tarihte, Site üzerinden alıcı ile kurduğu sözleşmeyi bildirimsiz olarak feshedebilir, kısmen ya da tamamen devredebilir. Alıcı, Tula Çikolata’nın onayı olmaksızın sözleşmeyi devredemez.

   

  4.            Tula Çikolata mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak Site’yi yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler yayım anında yürürlüğe girer. Site’nin kullanımı ya da Site’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

   

  5.            Tula Çikolata, Site kullanım koşullarına ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden alıcıların Site’ye erişiminin engellenmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

   

  6.            Site’ye üye olmuş alıcıların, kendilerine verilen şifrelerin münhasıran kendilerine verilmiş olduğunu, bu şifreleri hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacaklarını, aksi takdirde doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan kendilerinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik başvurusu yapılırken alıcı tarafından verilen bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinin tespiti Tula Çikolata’nın sorumluluğunda değildir. Yanlış üyelik bilgisi verilmesi sebebiyle doğacak zararlardan dolayı Tula Çikolata’nın hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

   

  7.            Site, Tula Çikolata’nın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Tula Çikolata, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. İnternet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer alıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük alıcıya aittir.

   

  8.            Site’nin kullanılması, Site’de sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Site’ye erişim sebebiyle maruz kalınabilecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware), işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, alıcıların veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Tula Çikolata’nın hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Alıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Tula Çikolata’dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.